SPF Möte 5/11

SPF Seniorerna Nordingrå

Månadsmöte måndag 5 november, EFS 14.00
Klas Norberg underhåller

Alla hälsas varmt välkomna!
/Styrelsen