Framtidsbygget- Medborgardialog (sjukvård och infrastruktur)

Genom projektet Framtidsbygget – en hel kommun arbetar Kramfors kommun med att ta fram en serviceplan. Vid olika träffar under våren bjöd projektet in till dialog för att diskutera vad som menas med service och vilka serviceområden (ex. skola, infrastruktur) som man helst vill prata mer om. 

Nu vill vi träffa er igen. Vid tre olika tillfällen bjuder vi in till medborgardialog på hotell Höga Kusten. Varje träff har ett eget tema.

26 september, 18:30-21:00 (sjukvård och infrastruktur)