Nordingrå - storslagen natur och en trivsam bygd för alla

När den senaste inlandsisen drog sig undan för cirka 10 000 år sedan var det bara toppen av Dalsberget som stack upp ovanför vattenytan i det stora hav som bildats när isen smälte. Sedan dess har Nordingrå sakta men säkert höjt sig ur vattnet och räknas idag som hjärtat av världsarvet Höga Kusten. Nordingrå är dock så mycket mer än vackra omgivningar och vyer. Här lever och trivs närmare 1.500 personer. På vår hemsida vill vi visa upp allt bra och positivt vi har i vår bygd.

Välkommen!


EVENEMANGSTIPS

Nu börjar sommarens Nordingråevenemang öka i antal.
Du hittar de flesta av dessa under rubriken På gång i Nordingrå till höger.
Längre ner finns också rubriken Rekommenderat där många arrangörer publicerar sina program. Här hittar du också Nordingråkartan och Nordingråvädret.


nordingra.nu och framtiden

Hemsidan har nu funnits i 15 år. Den startades år 2002 inom ramen för ABF:s projekt "Att marknadsföra sin bygd via internet", med Nordingrå Intresseförening som huvudman.
Gruppens medlemmar har varierat lite genom åren – de flesta i gruppen har deltagit sen start.
Under 2010 lämnade vi Kramforsbygder (ABF:s verktyg) och skapade istället en egen hemsida.

Vi har arbetat kontinuerligt med att komplettera sidans innehåll – dels vad som hänt/kommer att hända i bygden, dels att publicera och uppdatera de nu drygt 400 artiklar och ännu flera bilder som ryms under de 15 huvudrubrikerna – Byar, Natur, Kultur, Historia etc. Mycket resurser har också behövts för att hålla sidan tekniskt aktuell. Detta ideella arbete har krävt mycket tid av oss. Ibland mer än vi orkat.

NIFFs styrelse skapade 2013 två facebookgrupper för bl a medlemskommunikation. Dessa drivs numera av privata krafter.
Facebooksidan Nordingrås hemsida som startades i augusti 2014 har nu drygt 1.300 vänner registrerade.

Vi tre lämnar nu över driften av nordingra.nu till Örjan Löf och Linda Björklund – se Kontaktsidan.
Vi hoppas att ni läsare hjälper dem att att driva den vidare.
Ett sätt är att föreslå nya ämnen att lägga upp på sidan, ett annat att skicka reportagetexter/-bilder till nyhetssidan.

Hemsidan kommer troligen på sikt att förändras. På vilket sätt kommer den nya redaktionen att meddela.

Tack för oss!
Anna Greta, Ann-Cathrin och Sven


Ett Stort TACK till redaktionen!

Vi är många som under årens lopp haft både glädje och nytta av Nordingrås Hemsida. Men hur många av oss har egentligen tänkt på hur mycket tid och arbete det ligger bakom hemsidan och dess innehåll? Det finns några som under många år jobbat i det tysta, ofta tagna för givet, som kontinuerligt har kompletterat sidorna med text- och bildmaterial. Deras timmar bakom datorn är oräkneliga!

Vår trogna redaktion har nu, en efter en under året som gått, beslutat att lämna ifrån sig uppdraget till en ny framtida redaktion. Till en hemsida som står inför nya utmaningar och uppdateringar.

Anna Greta Tjäder, som antog utmaningen och varit med från starten 2002 och som samlade ihop grundinformation till dess innehåll och mycket mer. Ann-Cathrin Granbäck som med sin kunskap och kompetens byggt upp hemsidan. Sven Hallberg som troget uppdaterat hemsidan med information och artiklar m m.
Det finns även flera som under åren har varit involverade i hemsidan – Ingen nämd, ingen glömd. Tack för er tid!

Vi i NIFF:s styrelse vill speciellt tack Anna Greta, Ann-Cathrin och Sven för deras osjälviska arbete, som de gjort helt ideellt!
Stort tack! Utan er skulle det inte finnas en sådan välarbetad och innehållsrik hemsida idag.

Vi hoppas att alla ni som läser, även i fortsättningen ska, som Anna Greta brukar avsluta sina mail;
"Ta nätet till Sveriges vackraste kust"!

Styrelsen, Nordingrå Intresse- och FöretagarFörening